Nabywanie dóbr w ramach leasingu

Wielu przedsiębiorców zastanawia się jak będzie można optymalizować swoją działalność pod kątem wydatków oraz obciążeń podatkowych jakie są po stronie firmy. Możliwości jak się okazuje jest całkiem sporo i można szukać odpowiedniej dla siebie propozycji, dzięki której będzie okazja obniżenia płaconych podatków oraz zmniejszenia kapitału jaki trzeba angażować ze środków własnych w firmie. Skoro istnieje mechanizm prawny, który dają okazję to nie powinno być zaskoczenia, że firmy z takiej możliwości chcą korzystać i czerpać korzyści w związku z tym dla własnej firmy.

Nabywanie dóbr w ramach leasingu

Czym jest leasing operacyjny?

Mówiąc ogólnie leasing operacyjny określany także jako leasing usługowy to sytuacja, w której dwie strony zawierają umowę leasingu, w ramach której jedna ze strony daje drugiej prawo do korzystania z konkretnych dóbr materialnych. Jednocześnie druga strona, która może korzystać z dóbr i pobierać z nich pożytki zobowiązuje się do tego, by płacić określone umowa raty leasingu. Okres leasingu określany jest umową, jednak z zasady jest tak, że jest on zawierany na okres krótszy niż okres pełnej amortyzacji produktu, który w ramach leasingu jet nabywany. Jest to możliwe, z zastrzeżeniem, że nie może być to mniej niż 40% czasu oznaczonego jako okres amortyzacji dla danego dobra.

Obowiązki i prawa związane z leasingiem

Decydując się na leasing firma zawierająca taką umowę musi zdawać sobie sprawę z tego, że dostaje prawo użytkowania konkretnych dóbr i pobierania z nich pożytków. Jednocześnie jednak do odpisów amortyzacyjnych uprawniony jest podmiot, który użyczał danej rzeczy nie zaś leasingobiorca. Leasingobiorca jednak ma prawo ze względu na poniesione koszty każdą ratę leasingu wprowadzić do swoich rozliczeń podatkowych jako koszt uzyskania przychodu, co w dłuższej perspektywie czasowej daje możliwość ograniczenia kosztów związanych z podatkiem dochodowym. Podobnie traktowanie leasingu jako usługi daje możliwość odliczania podatku VAT od każdej płaconej przez przedsiębiorcę raty leasingu.

Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj